• Συμβουλές αναδιάρθρωσης τμημάτων και διαδικασιών της επιχείρησης για εξοικονόμηση πόρων μέσω της μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας.
  • Συμβουλές μηχανοργάνωσης, πρόταση και επίβλεψη εγκατάστασης του ιδανικού συστήματος πληροφορικής για τις ανάγκες της επιχείρησής σας.
  • Μελέτη, ανάλυση και συμβουλές για την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού.
  • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο και άλλους φορείς. (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Νομαρχίες, Επιμελητήρια, Τράπεζες).
  • Ανάπτυξη δημοσίων σχέσεων με υπηρεσίες οργανισμών και του δημόσιου τομέα.
  • Τήρηση πρακτικών γενικών συνελεύσεων και διοικητικών συμβουλίων.
  • Εκπαίδευση του προσωπικού της επιχείρησης για εφαρμογή των φορολογικών νόμων.
  • Εργασιακά, συνταξιοδοτήσεις Ι.Κ.Α., Δημοσίου και άλλων ασφαλιστικών φορέων.
  • Στρατηγικός σχεδιασμός, πωλήσεις, μάρκετινγκ και διαφήμιση.